thaicontractors.com แหล่งข้อมูลด้านการก่อสร้าง


ชาติชาย สุภัควนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท ในหลายมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผมเองได้จดชื่อโดเมนเว็ปไซต์ thaicontractors.com มาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้ว โดยตั้งใจว่าซักวันหนึ่งจะทำเว็ปไซต์ที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างไทยโดยเฉพาะ โดยทำการจดชื่อทั้ง .com และ .net เพื่อหวังที่จะให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการก่อสร้างได้เป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่มากมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งขณะนั้นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตนั้นยังไม่เจริญเพียบพร้อมทั้งจำนวนผู้ใช้และความเร็วได้ไม่เท่าปัจจุบัน


โดยตลอดเวลา 22 ปี ผมได้ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 20 ประเทศจากทุกมุมโลก เป็นระยะการเดินทางกว่า 500,00 กม. ซึ่งปัจจุบันได้สอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารธุรกิจ ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และยังเขียนบทความพิเศษให้กับ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารหลายเล่ม เช่น PostToday, Business Thai เป็นต้น ตลอดจนได้รับเชิญไปบรรยายความรู้ด้านการก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นต้น ทำให้ผมเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลด้านการก่อสร้าง ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบที่กระจัดกระจาย ยากและเสียเวลามากในการค้นหาสืบค้น


ผมจึงได้เริ่มออกแบบพัฒนาเว็ป thaicontractors.com มาเมื่อต้นปี 2550 โดยหวังให้เป็นเว็ปไซต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการข้อมูลเบื้องต้น ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 เช่น

· ทำเนียบสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ตรวจสอบอาคาร

· ไฟล์รูป Vdo

· คลังภาพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

· ประกาศย่อย (Classifieds)

· ห้องสนทนา(chat room)

· หมวดการอบรม

· บทความ Download

· การสำรวจความคิดเห็น(Polls)

· ทำเนียบเว็ป เว็ปบอร์ด

· เมนูความรู้ด้านการก่อสร้าง

ซึ่งประกอบด้วยความรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบอาคาร วิศวกรรมโครงสร้าง แผ่นดินไหว วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบปรับอากาศ การประมาณราคา การประมูล การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ บัญชี การเงิน ความปลอดภัย กฎหมายอาคาร การดับเพลิง ซอฟท์แวร์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งผมเองได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกร ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงระดับประเทศ เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า โดยบทความในเมนูด้านซ้ายมือนี้จะเริ่มทยอยกัน Upload ขึ้นไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ ต้นเดือนพศจิกายน 2550 นี้เป็นต้นไป และจะเพิ่มเติมบทความใหม่ๆ ในแต่ละหมวดทุกเดือน

หากท่านต้องการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีค่าของท่านให้กับสังคม ในเมนูด้านซ้ายมือนี้ กรุณาติดต่อกับทางเว็ปได้ตลอดเวลาที่ info@thaicontractors.com


และตอนนี้ผมเองกำลังเร่งพัฒนาโมดูลที่สำคัญๆ เพิ่มเติมอีกมาก เช่น ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจัดเรียงตาม CSI Format ล่าสุด ทำเนียบเครื่องจักรกลก่อสร้าง ประมูลงานก่อสร้าง แบบทดสอบความรู้แบบออนไลน์ แบบสำเร็จรูป เป็นต้น โดยจะทยอยขึ้นให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำเนียบต่างๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่ขณะนี้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด ทันสมัยที่สุด สะดวกและรวดเร็วที่สุดของประเทศไทย เพราะผู้ค้นหาจะสามารถจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการได้ตามที่ต้องการใช้งาน


ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็ปนี้จะช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อสร้าง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการก่อสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับธุรกิจของเราให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเสนอแนะให้ทางทีมพัฒนาเว็ปไซต์ทำการปรับปรุงเพื่อตอบสนองการใช้งานได้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก กรุณาเมล์มาแนะนำได้ตลอดเวลานะครับ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้นะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: